www.mlyk.net |  Български | English
Начало » Текстове » МЛЪК! » Искам да съм Червей

ИСКАМ ДА СЪМ ЧЕРВЕЙ

 

Искам да мога да бъда това, което трябва да бъда

Трябва да мога да бъда това, което искам да бъда                                             

Искам да мога да бъда, трябва да мога да бъда

 

Искам да съм червей, искам да съм червей

Искам да съм червей, червей като тебе

Лигав, безгръбначен, безполов и безвреден

Да пълзя наведен-червей точно като тебе-ЧЕРВЕЙ!

 

Не, няма да мога да бъда това, което не мога да бъда

Питам ли хората клатят глава, че няма да мога да бъда

Но мога поне да опитам, никого няма да питам

 

Искам да съм охлюв, искам да съм охлюв

Искам да съм охлюв, охлюв като него

С мъничка черупка, със рогца и дупка

Зелено ще си хрупам, трудов стаж да трупам


Искам да съм червей, искам да съм охлюв

Искам да съм нерез, искам да съм морков

За да поумнея, за да преуспея,

За да дебелея, за да не полудея... 
 

 

Балканозавър

 

 

 

Facebook