www.mlyk.net |  Български | English
Начало » Текстове » МЛЪК! » Млък!

МЛЪК!

Време е да  млъкнеш, всичко да преглътнеш

Млък! Млък! Млък! Млък! Млък!

Слушай, изпълнявай не разсъждавай

Просто замълчи, човече, просто замълчи

Нямаш ли какво да кажеш, просто замълчи

Писна ми от празни думи и тъпи лъжи

Просто замълчи, човече, просто замълчи!

  
 

 

Балканозавър

 

 

 

Facebook