www.mlyk.net |  Български | English
Начало » Текстове » СУПА » Лудница

ЛУДНИЦА

ПакоткачамПакоткачамПакоткачамПакоткачам

Лудница, пак у дома, Лудница

Ние сме тук за наше добро... Но искаме навън!

Пуснете ни навън!

ПакоткачамПакоткачамПакоткачамПакоткачам

Тук се грижат отлично за нас... Но искаме навън!

Пуснете ни навън!

Лудница, пак у дома, Лудница!

  
 

 

Балканозавър

 

 

 

Facebook