www.mlyk.net |  Български | English
Начало » Текстове » СУПА » Разкарай се

РАЗКАРАЙ СЕ

Пътят през нощта, Пътят през мъгла

Пътят през лъжа, През живота и света

Пътят е пред мен, Пътят е зад мен

Пътят е във мен, Пътят е навсякъде

Махай се от пътя ми! Разкарай се от пътя ми!

Пътят към дома, Пътят към деня

Пътят към смъртта, Пътят е наистина

Пътят е любов, Пътят е и зов

Пътят ми е гроб, Пътят е и нов живот

Махай се от пътя ми! Разкарай се от пътя ми! 
 

 

Балканозавър

 

 

 

Facebook